Trang nhà

Clip Thầy Thạch tặng lớp bài hát

Clip Thầy Thạch tặng lớp bài hát

Thứ Hai, 23/05/2011 | Thông tin lớp | gửi bởi Neo


Thầy Thạch hát tặng lớp bài hát nhân ngày cuối cùng của năm học...
Một ngày...

Bài hát thầy trình bày hiện vẫn chưa rõ là bài nào, có thể là một bài của thầy tự sáng tác.