Trang nhà

Cố lên !

Cố lên !

Thứ Bảy, 20/05/2006 | Thông tin lớp | gửi bởi Neo
Nhưng nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải cố gắng học tập thôi. Còn thi tốt nghiệp, rồi còn đại học - cao đẳng, phải không nào...Phải ráng lên thôi bạn ạ. Phải cố gắng hơn mức mà mình có thể cố gắng, như thế thì kết quả mới thật cao được. Nhất là lớp A4 của chúng ta, tuy không phải là một lớp có truyền thống học tập xuất sắc như những lớp chọn, nhưng chúng ta không được có một thành viên nào rớt tốt nghiệp. Tôi biết là chuyện thi tốt nghiệp không phải là một vấn đề lớn đối với một số bạn trong lớp, nhưng bên cạnh đó thì còn có nhiều bạn vẫn chưa vững kiến thức và đạt kết quả kém trong kì thi thử. Vì vậy, rất mong các bạn hãy cố gắng, đúng, lại là cố gắng, cố gắng như các bạn chưa bao giờ cố gắng vậy. Tôi rất hy vọng như vậy, không biết các bạn có thể làm như vậy được không...