Trang nhà

Không thu lại đề thi trắc nghiệm ngoại ngữ

Không thu lại đề thi trắc nghiệm ngoại ngữ

Thứ Năm, 01/06/2006 | Tin giáo dục | gửi bởi Neo
Tất cả đề thi, đáp án và điểm từng câu hỏi được công bố trên các phương tiện truyền thông ngay sau khi kết thúc kỳ thi. Sau 3 ngày thì chấm xong, công bố phân bố điểm và độ lệch chuẩn của phân bố. Hai ngày tiếp theo sẽ công bố những điều chỉnh về điểm nếu cần. Tất cả đều nhanh chóng và công khai. Như thế mới đảm báo tính trung thực và dân chủ.