Trang nhà

Tổng hợp các đoạn phim của A4

Tổng hợp các đoạn phim của A4

Chủ Nhật, 25/09/2011 | Thông tin lớp | gửi bởi Neo
Đây là danh sách các đoạn phim của A4, đã được tải lên youtube.

+ Phim cắm trại năm 2006: https://www.a4pro.net/ban-tin/dac-biet-phim-cam-trai-hoi-trai-huu-nghi-2006
+ Lễ 8/3 năm 2006: https://www.a4pro.net/ban-tin/clip-le-83-2006
+ Trao giải cuộc thi Cảm xúc Valentine: https://www.a4pro.net/ban-tin/clip-le-trao-giai-cuoc-thi-cam-xuc-valentine
+ Thầy Thạch tặng lớp 1 bài hát: https://www.a4pro.net/ban-tin/clip-thay-thach-tang-lop-bai-hat
+ Bài ca của A4: https://www.a4pro.net/ban-tin/bai-ca-cua-a4
+ Cuối năm cúp tiết thầy Một: https://www.a4pro.net/ban-tin/clip-cup-tiet-thay-mot
+ Chủ tịch Tiêu kua gái: https://www.a4pro.net/ban-tin/clip-cu-chu-tich-tieu-kua-gai
+ Hoàng - Lộc wánh lộn: https://www.a4pro.net/ban-tin/choang-voi-clip-hoc-sinh-wanh-lon