Trang nhà

Blog

Hồi Ức...

tomboy_01
T4, 30/03/2011 - 16:37
Hình của tomboy_01
...Biết nói gì nhẩy?... Sao mà đầu óc hoàn toàn mù mịt và trống trơn thế này nhẩy....
Thôi thì quánh đại vài zòng chơi thử... Đứa nào zô đọc được thì còm men cho ta nhak. Nhưng chắc là hên xui ^^!
Kí Ức

Trang lưu bút vẫn còn đây nỗi nhớ

Phút giây nào sao đã quá xa xăm

Vì sao vậy?