Trang nhà

Blog của tomboy_01

Bí ẩn sấm truyền Maya về ngày Tận Thế

tomboy_01
T5, 07/04/2011 - 07:55
Hình của tomboy_01
Lời tiên tri xuyên thế kỷ

Những thông tin về tai hoạ thảm khốc diễn ra trên phạm vi toàn thế giới trong năm 2011, 2012 đã được những nhà tiên tri dự báo. TS.

Hồi Ức...

tomboy_01
T4, 30/03/2011 - 16:37
Hình của tomboy_01
...Biết nói gì nhẩy?... Sao mà đầu óc hoàn toàn mù mịt và trống trơn thế này nhẩy....
Thôi thì quánh đại vài zòng chơi thử... Đứa nào zô đọc được thì còm men cho ta nhak. Nhưng chắc là hên xui ^^!
Kí Ức

Trang lưu bút vẫn còn đây nỗi nhớ

Phút giây nào sao đã quá xa xăm

Vì sao vậy?