Trang nhà

Anh thì không

không-ai-đẹp=em
T6, 30/12/2005 - 11:04
Người ấy đã hỏi thăm em từng ngày
Anh thì không
Người ấy biết em nghĩ những gì
Anh thì không
Người ấy là người ko dối trá
Anh thì không
Người ấy luôn mang cho em niềm vui
Anh thì không

Người anh giả dối em từng ngày...
Anh thì không.
Người ấy làm em buồn vu vơ...
Anh thì không.
Người ấy chẳng bên em lúc cần...
Anh thì không.
Người ấy chẳng bên em trọn kiếp...
Anh thì không.

******

Người ấy chia sẽ anh nỗi buồn...
Em thì không.
Người ấy không hờn trách vu vơ...
Em thì không.
Người ấy cận kề anh lúc anh ốm...
Em thì không.
Người ấy trao anh, yêu trọn kiếp...
Em thì không.