Trang nhà

Bên Ấy Bên Này ....Đan Trường

__Mr.Vu__
T7, 16/09/2006 - 09:06


Bài bình luận

boy_datinh
CN, 24/09/2006 - 14:06
Lúc em lìa bước ra đi thật mau... Anh không hề khóc , Chỉ thấy sao nhạt nhòa Anh không yếu đuối đơn côi Vậy mà nước mắt còn rơi mãi Không thể nào dấu Nước mắt khi xa em ...