Trang nhà

CẢM NGHĨ VỀ MÙA XUÂN

thelovershpm
T4, 20/01/2010 - 17:53


Trước mùa Xuân, nào ai biết đâu là đời mình đang đứng trước ngưỡng cửa của khúc quanh Một Đời Xuân, Nửa Chừng Xuân, Một Thoáng Xuân hay chỉ là nếp mòn của một dòng sống loanh quanh không bao giờ thay đổi.


Để vươn lên từ hai phía cực đoan, những đầu óc khôn ngoan, siêu việt nhất từ xưa tới nay chỉ còn một con đường hay một thái độ giữ thế quân bình. Chọn con đường ở giữa: Trung dung, trung đạo, trung không – Middle Path!


Phụ nữ Việt Nam ta cũng đã chọn một con đường khiêm cung mà sáng quắc như thế đó. Nhưng khi nguy biến cũng hiên ngang cầm gươm ra trận, đối mặt với binh đao, chiến đấu với quân thù ở chốn sa trường như bà Trưng, bà Triệu.


Đang đón Xuân đến là đang đưa Xuân đi. Làm sao để những mùa Xuân không già đi, héo úa mà vẫn còn trở lại hoài. Hương sắc một mùa Xuân chỉ trọn vẹn khi nhìn được mùa Xuân thật như chính nó; không nửa chừng xuân mà cũng chẳng một đời xuân. Xuân đến và xuân qua theo bước vô thường. Vui để mùa Xuân trở lại. Chẳng buồn để mùa Xuân đừng đi qua. Giữ lấy mùa Xuân trong ta. Xuân Trong Ta mới là mùa Xuân rất thật.


 

-->