Trang nhà

CHIM LẠ

tànsátlệnh
T2, 21/08/2006 - 22:20

   không cười không phải là người


chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa xưa thiệt là xưa có một ông sư sư thiệt là sư


Một ngày kia ông tới một nhà nọ xin một bữa cơm chay . Cơm nước xong xuôi chủ nhà mới hỏi sư ở chùa nào thì sư trả lời rằng ở chùa MAN ĐÀ LA ở trên núi TÀ LA xuống đây . Lúc này thì sư thấy một con chim lạ mới hỏi chử nhà là giống chim này là chim gì mà hát hay thế ? Chủ nhà mới trả lời ông sư đó là giống chim quý không những biết hót mà còn biet giữ nhà nữa kia......


 


              BUỒN NGỦ RỒI VỀ NGỦ ĐÃ MAI KỂ TIẾP