Trang nhà

chung thủy

boy_datinh
T3, 11/04/2006 - 10:28
Trời mưa lác đác ruộng dâu
Cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay
Bước chân xuống hái dâu này
Nuôi tằm cho lớn mong ngày ươm tơ.
Thương em chút phận ngây thơ
Lầm than đã trải nắng mưa đã từng.
Xa xôi ai có tỏ chừng ?
Gian nan tân khổ, ta đừng quên nhau.

***

Ðèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Ðèn Mỹ Tho ngọn đỏ ngọn lu
Anh về học lấy chữ nhu
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ !

***

Trăm năm ghi tạc chữ đồng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai !

***

Trăm năm ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

***

Lòng em đã quyết thì hành
Ðã cấy thì gặt với anh một mùa !

***

Bởi thương nên ốm nên gầy
Cơm ăn chẳng đặng gần đầy ba trăng.
Ngó lên sao mọc như giăng
Thấy em có nghĩa mấy trăng cũng chờ.

***

Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
Giậm ra ván nát, thuyền thì long đanh
Ðôi ta lên thác xuống ghềnh
Em ra đứng mũi cho anh chịu sào !

***

Rủ nhau lên núi đốt than
Anh đi Tam Ðiệp, em mang nón trình.
Củi than nhem nhuốc với tình
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên

***

Rủ nhau xuống bể mò cua
Ðem về nấu quả mơ chua trên rừng.
Em ơi, chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau !

***

Chiếc buồm nho nhỏ,
Ngọn gió hiu hiu,
Nay nước thủy triều
Mai lại nước rươi ...
Sông sâu sóng cả, em ơi !
Chờ cho sóng lặng
Buồm xuôi, ta xuôi cùng.
Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng
Xuống ghềnh lên thác
Một lòng ta thương nhau.

***

Ðố ai quét sạch lá rừng
Ðể anh khuyên gió, gió đừng rung cây.
Rung cây, rung cỗi, rung cành
Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng !

***

Chừng nào cho sóng bỏ gành
Cù lao bỏ biển, anh đành bỏ em .

***

Ðêm hè gió mát trăng thanh,
Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng.
Lạt chẳng mỏng sao thừng được tốt ?
Duyên đôi ta đã trót cùng nhau.
Trăm năm thề những bạc đầu
Chớ tham phú quí đi cầu trăng hoa !

***

Bao giờ cạn nước Ðồng Nai
Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyền !

***

Ðường dài ngựa chạy biệt tăm
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về.

***

Chim bay về rú về non
Cá kia về vực, anh còn đợi em.

***

Chừng nào muối ngọt chanh thanh
Em đây mới dám bỏ anh lấy chồng.

***

Biết nhau từ thuở buôn thừng
Trăm chắp ngàn nối xin đừng quên nhau !

***

Tay nâng chén muối đĩa gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau !

***

Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền !

***

Từ khi gặp mặt giữa đàng
Thiếp quyết thương chàng, cha mẹ nào hay.
Có hay thì nhất đánh thì đày
Hai lẽ mà thôi
Thủy chung em giữ trọn mấy lời
Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa !

***

Muối mặn ba năm muối hãy còn mặn
Gừng cay chín tháng gừng hãy còn cay.
Ðạo nghĩa cang thường chớ đổi đừng thay
Dẫu có làm nên danh vọng hay rủi có ăn mày, ta cũng theo nhau.
Theo nhau cho trọn đạo trời
Dẫu rằng không chiếu trải tơi mà nằm.

***

áo vá vai vợ ai không biết
áo vá quàng : chí quyết vợ anh.

***

Chồng người xe ngựa người yêu
Chồng em khố đũi em chiều em nuông.
Vợ ta áo rách ta thương
Vợ người áo gấm xông hương mặc người .

***

Sông Ngân, há dễ bắc cầu ?
Trai thương vợ cũ, gái sầu chồng xưa.

***

Chân xiềng cổ lại mang gông
Chết anh anh chịu, anh không bỏ nàng.

***

Mặc cho cha đánh mẹ treo
Ðứt dây rớt xuống cũng theo chung tình.