Trang nhà

còn hnớ màu hoa sim

Giotlesaulllok
T6, 21/04/2006 - 20:53

tăng các bạn yêu thơ


hãy giữ cho nhau một nụ cười


một tình thương mến một niềm vui


ngày mai xa cách màu hoa tím


ai có còn nhớ màu hoa sim ?


lặng lẽ...lặng lẽ...và lặng lẽ


màu tím khi xưa nỏ ngày mùa


biết ai còn nhớ người tri kỉ ?
hoa tím gợi buồn khắp đồi sim.