Trang nhà

con trai hong nen xem!!!!!!!!!

be-ghet_anh_lam
T7, 22/04/2006 - 18:34

Con gái học mực lấm tay


Con trai chúa ghét có ngày cũng thương


Con gái yểu điệu lược gương


Con trai kênh kiệu "rặt phường nữ nhi "


Con gái đến lớp làm ngơ


Con trai chẳng thích bởi vì khó ưa


Con gái mơ mộng trời mưa


Con trai chết đuối cho chừa con trai !