Trang nhà

Creative phrase !

Neo
T4, 19/07/2006 - 14:26
Hình của Neo
Well, my friend has a  phrase, it is : " Town get may". Lady and gentlemen, have you ever seen this phrase before? If this is the first time you've seen it, Do you understand its meaning? Give me your idea about it as soon as possible, I'm waiting !...

Bài bình luận

hyl
T3, 08/08/2006 - 14:50
  • ah, trans into vietnamese :"tao ghét mày" . haaaaa. .. đún hun nào.cho 1 tràng pháo tai đi bà con
IQ+EQ+AQ Tôi đã quay trở lại cùng thời gian.Tôi là Hòa.
Mashimaro
T5, 10/08/2006 - 12:41
  • Hay quá, Hay quá, không ngờ đoá nha. Mặc dù câu chiện của anh Neo em hĩu hem hết nhưng mò em kết cái "Town get may" cuả anh đoá, hay
.:*Chỉ một giây...bạn dừng nhịp sống hằng ngày...và nhìn lại mình*:.
Neo
T6, 11/08/2006 - 16:12
  • Hình của Neo
  • Oác, kinh chưa, "Town get may" - > "Tao ghét mày"... cái này củ hyl chứ còn ai...?
    I'll muck you if you don't listen to what I say...

Mashimaro
T2, 14/08/2006 - 13:35
  • Nhưng mò hay chứ bộ, anh công nhận hay không. Hay thiệt.Vỗ tay, bốp bốp.....
.:*Chỉ một giây...bạn dừng nhịp sống hằng ngày...và nhìn lại mình*:.
Neo
T3, 15/08/2006 - 09:40
  • Hình của Neo
  • Ừ, thì hay mà, anh có nói gì đâu ...với kiểu này ta có thể nghĩ ra được nhiều thứ đấy chứ, đúng không? em thử xem...
Mashimaro
T3, 15/08/2006 - 19:03
  • Nghĩ gì nhỉ.Em hem cóa rành tiếng anh nên hem coá bít nghic ra cái thứ gì hem nữa, chắc nghĩ gà ra vịt, hehe
.:*Chỉ một giây...bạn dừng nhịp sống hằng ngày...và nhìn lại mình*:.