Trang nhà

A.T đâu rồi

Shinichi1930
T5, 20/12/2007 - 14:17
A.T ơi làm ơn mở mấy tấm hình mà nhóm PNL- HBT đi chơi lên dùm Hùng muôn coi lại mấy cái kỷ niệm đó vì giờ nhóm đã tan rã,mỗi đứa 1 nơi rồi

Bài bình luận

A.T
T7, 22/12/2007 - 16:33
  • Hình của A.T
  • link die hết gòi , mún koi cũng khó lắm , đưa cho A.T đỉa chỉ yahoo , A.T gởi lại qua mail cho , mà cái dis đâu
Shinichi1930
T3, 25/12/2007 - 10:53
  • zị hả bùn wá hen.nick của tui nà:valentine_buon448


    wen hem cha,có gì gửi wa cho tao nha mày