Trang nhà

Dét tơ đê oăn mo

tungvmc
T7, 26/09/2009 - 12:51


YESTERDAY ONE MORE


 When I was young
I’d listen to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I’d sing along
It made me smile


Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered
where they’d gone
But they’re back again
Just like a long lost friend
All the songs
I loved so well


Every Sha-la-la-la
Every Wo-o-wo-o
Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they’re starting to sing’s
So fine
When they get to the part
where he’s breaking her heart
It can really make me cry
Just like before
It’s yesterday once more


Looking back on how it was
in years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad
So much has changed
It was songs of love that
I would sing to then
And I’d memorize each word
Those old melodies
Still sound so good to me
As they melt the years away


All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before
It’s yesterday once more


Khi tôi còn bé, tôi hay lắng nghe cái radio
và mong đợi những bài tôi yêu
Khi họ hát tôi cũng hát theo
Nó làm tôi cười…
-
Lúc ấy đời tôi thật vui
Và nó không quá xa vời
Tôi tự hỏi nó đã đi đâu
Nhưng chúng đã trở về
Như tìm lại được bạn xưa
Tất cả những bài hát tôi yêu
-
- Mỗi câu “sha-la-la-la”
Mỗi câu “wo-o-wo-o-”
soi sáng
Mỗi câu “Shing a ling a ling”
Họ dùng để bắt đầu hát:
thật hay…
-
Khi họ hát đến cái phần
Lúc chàng làm nát tim nàng
Nó thực sự làm tôi khóc được
Không khác xưa kia
Lại có thêm ngày hôm qua
-
Nhìn lại thấy nó thế nào trong
những năm tháng xưa
Và đời thú vị tôi đã có
Làm hôm nay trông thật tẻ nhạt
Thay đổi quá nhiều
-
Chính những bài tình ca mà
Xưa tôi mới hát theo
Và tôi ghi nhớ từng chữ một
Những giai điệu xa xưa
Tôi thấy vẫn còn hay hay
ngay cả lúc năm tháng trôi qua
-
Những kỷ niệm vui của tôi
Rành rành trở về với tôi
Luôn cả những cái làm tôi khóc
Không khác xưa kia
Lại có thêm ngày hôm qua