Trang nhà

Funny Quiz - Đố vui tiếng Anh đây

Neo
T6, 27/01/2006 - 21:10
Hình của Neo
Câu hỏi như sau:
(here is the question:)
"How many birthdays does an average man have in his life?"
Bà con ai biết trả lời lẹ đi, he he @-D @-D

Bài bình luận

Neo
T5, 01/01/1970 - 07:00
  • Hình của Neo
  • Ok, Ok ! I believe, i believe, are you getting angry with me? blackpone? No, I don't hope so, not at all...