Trang nhà

I want to be your friend!

chihiyo
T4, 24/09/2008 - 19:29
Hi everybody! i'm Truc! I don't know this web still work or not? but i'm glad to meet you! all of you! I love English very much but i speak and write E not well! I can see you are Professional in E. can you help me? ah! I want to be your friend! thanks. oh, i forgot introduce mysefl. my name's Truc, i'm 19, i'm student, my university is Banking University! Glad to meet you!

Bài bình luận

GABIBENHH5N1
CN, 07/12/2008 - 13:53
  • GHÊ QUÁ NÓI TOÀN TIẾNG ANH HÀ
LÀM TRAI GÕ PHÍM BÌNH THIÊN HẠ
CLICK CHUỘT TRANH HÙNG ĐỊNH GIANG SƠ
ngan_ben
CN, 21/12/2008 - 15:30
  • hix,pó tay,làm bạn bè đâu cần fải vậy đâu...đề nghị Gà đổi hình cô bé kia nha,gi mà thấy toàn hình ko hà
Ko can biet anh la ai... Ko can biet dem dai sau ... Ta yeu anh qua dong tan ngay tan ... Yeu anh vi chi biet do la anh ...(trong tôi chĩ còn bàn tay trắng)