Trang nhà

kỹ niệm đầu đời của Giotlesaulllok

Giotlesaulllok
T5, 04/05/2006 - 11:52

cơn mưa chiều nay giăng giăng quán nhỏ


tiếng nhạc buồn như gõ nhẹ vào tim


kỉ niệm xưa tôi vẫn mãi đi tìm


đây chốn cũ đã trôi vào quên lãng


tiễn ai đi lòng ko nguôi nuối tiếc


Giọt lệ sầu như gõ nhẹ vào tim


ở phương ấy ai có kiếm tìm


hình bóng củ của 1 người con gái


Em bước đi ko quay dầu trở lại


tôi hững hờ nhìn đếm tháng năm trôi


mưa đầu mùa như nỗi nhớ chơi vơi


của tôi đó gửi người nơi viễn xứ