Trang nhà

NHỚ

maiyeuem
CN, 08/01/2006 - 23:07
con trai nhớ con gái
giả vờ ngồi học bài
nhưng hễ nhìn vào tập
lại thấy bóng dánh ai.
con gái nhớ con trai
ngồi 1 mình rứt lá
mẹ gọi cũng quên dạ
mắt cứ nhìn đâu đâu
con trai thường tự cao
cho rằng mình chẵng nhớ
nhưng tối nào cũng nhớ
gọi tên người ta hoài
con gái chối rất tài
nhớ ai đâu mà nhớ
nhưng xem kìa mắc cỡ
mặt đỏ bừng, ngộ ghê!
sợ người ta chọc quê
nên con trai, con gái
thà để nhớ nhân đôi
trước pà kon không ngỏ

Tongue) hèn gì bị thất tình là đúng Tongue)