Trang nhà

Nothing's gonna change my love for you

Neo
T6, 09/12/2005 - 17:23
Hình của Neo

Gửi lên rồi nè Tiến ơi, cố nghe nhá
Nếu muốn lời thì nói với mình, mình kiếm cho (oo)