Trang nhà

SINH NHẬT- 1 NGÀY TRỌNG ĐẠI 1 NGÀY ĐIÊU TÀN

hyl
T5, 05/07/2007 - 17:04

Hôm 4/7 là 1 ngày trọng đại của tôi nhưng lại là ngày làm tui đau khỗ.


Thi ĐH nhưng bài làm của tôi dường như sai lệch gần như hoàn toàn so với đáp án.


Giấc mơ bén mảng vào 1 trường ĐH của tôi gàn như tan tành theo mây khói.


Tôi ráng lê từng bứơc đạp xe ra mạng cách nhà 10 cây số nhưng tôi lại gặp bạn bè tôi những ngưòi


 trong hoàn cảnh cũa tui cũng mang đấy nứoc mắt.


Tôi trích đây cho các bạn thấy tình bạn thật cao đẹp.


»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:20:47 PM): 2222
phu phu (7/5/2007 4:21:02 PM): tao rot roi
phu phu (7/5/2007 4:21:12 PM): tao dang khoc day, may o dau vay
phu phu (7/5/2007 4:21:21 PM): toi day duoc khong
phu phu (7/5/2007 4:21:27 PM): chac tao chet wa
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:21:32 PM): mai o dau\
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:21:36 PM): tao dang o ba ria ne
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:21:43 PM): tao thi hong rui phu' ui
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:21:49 PM): de tao lam trat lat' het' rui
phu phu (7/5/2007 4:22:07 PM): tao khong gion dau may, hao oi, tao phai lam sao day
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:22:36 PM): tao cung vay chu' khc' gi` may`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:22:45 PM): tao ra mang cho khay khoa dau oc' ne
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:22:48 PM): buon thi' mo`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:22:55 PM): vao` dung' hom sinh nhat moi' dau chu'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:23:01 PM): mk may' ong thay` ra de`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:23:06 PM): lam` tao kho' chiu
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:23:16 PM): 'dau dau` vi` lam` bai` toan va` ly'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:23:18 PM): ca hoa` nua
phu phu (7/5/2007 4:23:21 PM): may dang gion voi tao ha
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:23:59 PM): gion cai' dau` mai`
phu phu (7/5/2007 4:24:08 PM): tao noi that do, bay gio tao can , can may hoac bat cu ai cuaa4 o canh tao , may biet khong
phu phu (7/5/2007 4:24:11 PM): chac tao chet wa
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:24:24 PM): mai uoc' chung bao nhiu diem
phu phu (7/5/2007 4:25:01 PM): khong biet, do ket wa trat nhieu wa, nen tao bkhong do nua
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:25:01 PM): tao nghi tao khoang 10 diem 3 mon wa'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:25:11 PM): tao ko dam' do` nua
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:25:24 PM): tao voi' thang chung phong do` ma` tao sai lech voi' no' nhieu wa'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:25:29 PM): no' la hs gioi ma`
phu phu (7/5/2007 4:25:30 PM): hao oi, tao xin loi
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:25:36 PM): xin loi chuyen gí`
phu phu (7/5/2007 4:26:00 PM): tao xin loi may nhieu lam, bay gio al luc tao cam thay hoi han , tao hoi han lam
phu phu (7/5/2007 4:26:10 PM): may tha loi cho tao
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:26:11 PM): hoi' han chuyen gi`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:26:19 PM): mai` noi' nham~ gi` do'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:26:31 PM): mai co lam gi` sai voi' tao dau
phu phu (7/5/2007 4:26:32 PM): moi chuyen , tao luon cam thay minh co loi voi may
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:26:39 PM): hứ
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:26:46 PM): lấy đâu ra dạ
phu phu (7/5/2007 4:26:47 PM): tao al mot thang ban toi phai khong
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:26:56 PM): ko có
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:27:06 PM): sao mài lại suy nghĩ như thế
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:27:38 PM): tao thay' mai` tot' ma`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:27:45 PM): co' gi` dau ma` mai lai xin loi~
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:27:56 PM): cau noi' do' phai la` do tao noi' thi` dung hon
phu phu (7/5/2007 4:27:57 PM): tao luon cam thay nhu vay, voi amy, voi tat ca moi nguoi trong a44, ngay luc nay , chi muon duoc gap may, de kho cho da
phu phu (7/5/2007 4:28:03 PM): tao dang khoc day
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:28:11 PM): cho coi wc cai' coi
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:28:48 PM): tu nhien dang noi' ve` thi cu DH mai lai noi' ve` co loi la` sao\
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:28:51 PM): wc ko mo duoc
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:29:41 PM): may` suy nghi~ sao khi mai lai noi nhu the'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:32:43 PM): tao bi out
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:32:49 PM): sao mai ko tra loi tao
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:32:54 PM): cho hoa wc coi
phu phu (7/5/2007 4:33:15 PM): mo lam, khong tay ro duoc tao dau
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:33:24 PM): mai dang o dau ?
phu phu (7/5/2007 4:33:57 PM): tao dang gap nguyet lopmminh
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:34:04 PM): tao cho nick chu' ai
phu phu (7/5/2007 4:34:11 PM): tao dang o thanh pho, mat tao ve
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:34:37 PM): mai ve` ah
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:34:44 PM): co thi khoi B ko
phu phu (7/5/2007 4:34:54 PM): tao khong biet minh phai doi mat nu the nao day hoa a,
phu phu (7/5/2007 4:35:06 PM): tao so
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:35:35 PM): so gi`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:35:40 PM): so doi dien voi ba ma ah
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:35:44 PM): tao cung nhu mai
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:35:51 PM): on 12 thang rui ket' wa lai rot'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:35:58 PM): tao cung dau dau` lam' chu mai tuong ah
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:36:45 PM): mai cong nhan dieu do ko
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:37:59 PM): sao may ko tra loi
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:39:00 PM): phu'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-» (7/5/2007 4:39:05 PM): sao im vay»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: sao mai ko tra loi tao
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: cho hoa wc coi
phu phu: mo lam, khong tay ro duoc tao dau
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: mai dang o dau ?
phu phu: tao dang gap nguyet lopmminh
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao cho nick chu' ai
phu phu: tao dang o thanh pho, mat tao ve
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: mai ve` ah
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: co thi khoi B ko
phu phu: tao khong biet minh phai doi mat nu the nao day hoa a,
phu phu: tao so 
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: so gi`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: so doi dien voi ba ma ah
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao cung nhu mai
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: on 12 thang rui ket' wa lai rot'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao cung dau dau` lam' chu mai tuong ah
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: mai cong nhan dieu do ko
BUZZ!!!
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: sao may ko tra loi
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: phu'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: sao im vay
phu phu: khong co gi dau,
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: mai ko noi ai ma` bik co chu'
phu phu: tao choc o cam giac nhu tao sap dien vay
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: chai
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: nhung nguyen nhan cua su dien la` gi`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tien`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tai` danh
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: vong
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: gai'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: trai
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: ban be
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: mai tra loi cho tao nghe coi
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: sao ma lau the'
phu phu: lai bi out nua sao
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: ko
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao van on line
phu phu: hoa a, that su luc nay tao khong biet minh phai alm gi, . tahn van nhu the any co vo ich wa khong
phu phu: nhung tao khong biet minh con cach nao khac
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: noi tiep di
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: mai co the noi ro hon ko
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao  muon bit vi` sao hom nay mai lai buon nhu the
phu phu: chi muon om may ma khoc cho da, tao chi can co vay ngay luc nay, tren day sao kho chiu wa, khong co nguoi ban nao
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: chuyen thi cu vua roi chang
phu phu: u
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: mai dang o 1 minh` 1 phong` ah
phu phu: khong
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: chu' sao
phu phu: cho al tao khong co ai tren day de lam ban ,


phu phu: song tren day al mot dieu vo nghia
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: sao lai nhu thế
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: chã lẽ trong phòng ko co ai sao
phu phu: co cung nhu khong, nhung dua ban vo hon, chi biet den minh
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: o`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao cung nghi~ the'
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: vay la may` xui hon tao rui
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao o chung nha` nghi~ voi' 3 dua'
phu phu: may dang gion voi tao
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: nhung tụi no' va` tao coi nhu nguoi 1 nha` vay
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tui no' chi bài cho tao nhieu lam nhung khi thi lai ko ra nhung gi ma` tui no' vchi
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao ko bit' gi` hoi~ tui no' tra loi nhu 1 nguoi` than thiet vậy


»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao thi ve` tui no' hoi lam duoc ko
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao noi lam sai rui
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tui no' noi' ko sao moi co 1 mon thui ma`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: rang them 2 mong kia thi dau ma`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao nghe ma` cam dong
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: hồi trứoc mai` cũng kể cho tao nghe về mấy đứa trong phòng mài


phu phu: khong co gi nua dau, tao tinh hon roi, buon lam may giu suc khoe ha, mai tao ve  se goi dien cho may
phu phu: cam on may,
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: neu dt nha tao co van de` thi len nha choi cung duoc
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: cam on gi`
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: tao xem may nhu anh em tao tui
phu phu: moi thu
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: ma` co khac chi anh em
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: an chung
phu phu: nhat al buoi chiue hom nay
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: uong chung
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: choi chung ma`
phu phu: u
phu phu: tam biet
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: u
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: bi bi nha
»-(¯`v´¯)-» hyl »-(¯`v´¯)-»: vui len nha
phu phu has signed out. (7/5/2007 5:02 PM)


Hãy vui lên nha Phú . Tao cũng như mày thui. Tao cũng sẽ cố. Tao vẫn con cơ hội thi Đh khối B. Tao sẽ ráng. Xem như đó là vì tao và cũng là vì mày. Tao với mày như 1 mà.


Chúc vui vẽ.

Bài bình luận

Neo
T6, 06/07/2007 - 15:29
  • Hình của Neo
  • Đừng bi quan thế chứ các bạn, như thế có thay đổi được gì đâu,đúng ko? Hãy nhìn về phía trước đi nào, đừng nhìn lại nữa, mọi chuyện đã qua rồi mà. Dù cho nó có không như ý muốn ta đi chăng nữa, bây giờ có than trách cũng không giúp gì đâu, mà không lẽ các bạn của tôi lại có thái độ sống tiêu cực như thế chăng? Nếu bạn nhìn xuống dưới chân mình, bạn sẽ chỉ thấy toàn là bùn thôi, vậy sao lại không nhìn lên bầu trời nhỉ, các bạn sẽ thấy thật là nhiều sao đấy, tin Neo đi. Hãy cố lên các bạn nhé, còn có chúng tôi bên cạnh các bạn mà !
nightofpassion_ch
T3, 10/07/2007 - 11:04
  • mấy người đừng bi quan như thế,hôm nay tui mới thi xong cũng ko làm bài được.2 người được 10 điểm chắc tui được 8 điểm quá.sao mà con đường vào đh xa vời quá nhỉ.thần dân a4 năm nay ko biết có ai đậu đh ko nữa.hy vọng là có và sẽ có thật nhiều để còn nở mày nở mặt với thần dân của các lớp láng giềng nữa chứ.
Khi bạn chọn hy vọng tất cả đều có thể.
ngan_ben
T5, 12/07/2007 - 21:10
  • người có tài mà thiếu sự may mắn cũng sẽ ko thành công lắm đâu.nên mấy bạn cũng nghĩ mình sẽ may mắn chứ,mài công tới giờ này mà gặp chuyện ko suông sẽ đã đau lòng rùi.chờ kết quả vậy nhé,nhưng ngân cũng buồn và lo cho mấy bạn lắm,ngân mong kết quả lật ngược tình thế bây giờ dù đã có đáp án,nhưng yên tâm đi,thất bại là mẹ thành công,nếu khóc thì tìm tui nha,vui thì ăn nhậu đó
Ko can biet anh la ai... Ko can biet dem dai sau ... Ta yeu anh qua dong tan ngay tan ... Yeu anh vi chi biet do la anh ...(trong tôi chĩ còn bàn tay trắng)
nightofpassion_ch
CN, 15/07/2007 - 19:55
  • trùi ui tâm hồn ăn uống dzữ ta.nghe nói thi cđ lớp mình làm tốt lắm ah.nhưng tiềc quá tui ko có đăng kí thi cđ
Khi bạn chọn hy vọng tất cả đều có thể.