Trang nhà

..........Smile...........

maiyeuem
T3, 21/02/2006 - 11:58
Một nụ cười chẵng mất vốn và lợi thật nhiều
Một nụ cười ko làm nghèo ngườ phát nó nhưng làm giàu ngưòi nhận nó
Một nụ cưòi chỉ nở trong khoảnh khắc nhưng có thể làm cho người ta nhớ suốt đời
Kẻ phú quí tới đâu mà ko có nó thì vẫn nghèo , còn kẻ nghèo hèn tới đâumà sẵn có nó thì vẫn còn cái vốn vô tận
Nụ cưoi712 gâyhạnh phuíc trong gđ, là nguồn gốc những hảo ý trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bạn bè
Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là h/ả bình minh cho kẻ ngã lòng , là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc mầu nhiện I' của tạo hóa để chữa âu lo


[blue][b]Một nụ cười trẻ ra 10s.......