Trang nhà

speaking english by saying vietnamese!

Neo
CN, 01/01/2006 - 14:25
Hình của Neo
--------------------------------------------------------------------------------

Một đôi vợ chồng mới qua Mỹ được ít lâu , lại hai cải vả đòi ly dị , bỏ bụng mắm bấy lâu bị vợ lấn lướt nên nói:

-Sugar you you go , sugar me me go!

( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)

Cô vợ:

-You think you tasty?

(anh nghĩ anh ngon lắm hả ?)

Anh chồng :

-I love toilet you go go!

( tôi yêu cầu cô đi đi!)

Cô vợ:

-You think you are belly button of dance pole?You live a place mokey cough flamingo crows , clothes house country!

( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả ? anh sống nơi khỉ ho cò gáy,đồ nhà quê .)

Anh chồng đáp lại :

-You onion summer three dowm seven up.No enough listen.

( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi .Thôi đủ rồi nghe.)

Cô vợ méo máo:

-Me take you , you poor storn spinach two table hand white!

(Tôi lấy anh , anh nghèo rớt mồnh tơ ,hai bàn tay trắng!)

Anh chồng thấy tội bèn nói

-You eat criminal so ,no star where, we can do again from first.

(Em ăn gian quá ,không sao cả , mình có thể làm lạ từ đầu)

Cô vơ nguôi giận:

-I no want salad again!

( em không muối cải với anh nữa)
__________________

Kiến thức không có trọng lượng nhưng nó là kho báu mà chúng ta có thể mang theo một cách dễ dàng
Do you thing about that ?
Andromeda

Bài bình luận

kangta
CN, 05/03/2006 - 17:13
  • neo kiem bai nay o dau ma tuyet zay
    doc thay cung zui do
HÃY NÓI HỘ TÔI NHƯNG ĐÓA HỒNG XINH ĐẸP NGƯỜI TÔI YÊU ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN KHI TÔI ĐEM HOA SO SÁNH VỚI NÀNG AI CŨNG BIẾT HOA NGỌT NGÀO XINH XẮN VÀ CHÍNH NÀNG LÀ ĐÓA HỒNG TƯƠI THẮM -------------------------------------------------------------- BI A9