Trang nhà

Tặng các bạn nữ bài thơ vui

không-ai-đẹp=em
T3, 27/12/2005 - 16:03

******Liên Khúc Mì Tom*******
Trăm năm, trăm cõi người ta
Ai ai cũng phải thở ra hít vào
Không riềng tập thể lớp ta
Mà ngay bên cạnh cũng phải thở ra hít vào
Đến ngay các bạn bên Lào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Sau đây là một bài ca
Mì tôm liên khúc goị là góp vui.

One two three ra cái gì ra cái này
Tao milicat mày thời viphong
Tao colusa mày thời hương nấm
Mì tôm tao nấu ăn cả hôm nay
Mì tôm tao nấu ăn cả ngày mai

Mì tôm hôm nay tao nấu
Có tương ớt cà chua thị bò
Mì tôm hôm nay ta nấu
Rửa cải cúc ta cho vào nồi

ôi .. nồi mì tôm
Nồi mì tôm đã sôi rồi
Bưng mâm và chọn bát, cùng nhau ăn cho ngon miệng
Bưng mâm và chọn bát, kẻo nước miếng ửa ra dòng dòng

Ăn đi nào mày ơi , ăn đi nào mày ơi
Mì tôm tao ngon nhât trên đời

Vì sao đang ăn em đến
Vào những lúc anh đang ăn mì
Lần sau em kô nên đến, vào những lúc anh đang ăn mì
Thôi về đi em, về đi em , mai anh lại
Thôi về đi em, về đi em , để anh ăn mì