Trang nhà

THO TINH DE

tomboy_01
T6, 25/11/2005 - 12:28
Hình của tomboy_01
Rồi mai đây đường đời hai lối mộng
Lên xe hoa em sánh bước theo chồng
Như xác pháo cõi lòng anh tan nát
Đã qua rồi bao ước mộng ngày xưa

Cũng vì ai để tình anh dang dở
Nụ hoa yêu chớm nở đã phai tàn
Thuyền hạnh phúc đắm chìm trong biển hận
Thương đau đầy thấm tận cõi lòng tận cõi lòng

Ân tình ngày xưa giờ nghĩ lai
Nhạt như nưóc ốc bạc như vôi
Cũng như bèo dạt mây trôi
Đến khi mình hiểu - xa xôi mất rồi
<**DAT**>