Trang nhà

Tình anh

không-ai-đẹp=em
T6, 30/12/2005 - 15:09
Tỉnh anh khi mơ quen nhau
Yêu thương thăm thịêt ngày sau không mờ
Nhưng ai học được chữ ngờ
Tình trôi bên văng đên bờ chia ly
Âm thầm măt ươt rèm mi
Như bờ bịển văng thuyền đi không về Gio mưa bão tô ê chề ,Thuyền tinh không đổ lời thề đã quên