Trang nhà

Ưng Hoàng Phúc - Người đi ngang đời tôi

maiyeuem
T5, 22/12/2005 - 14:19
[center]Người đi ngang đời tôi[l]lyric :
Nếu có ai đang làm tôi yêu thêm một người đó là em đã làm tôi chia đôi cuộc tình ,một nửa cuộc tình trước trao cho em , vì em là người đến sau . Nhưng còn người yêu tôi đã đến trước em , vì rằng em đã đến sau nên ta chẵng thể có nhau , một lần gặp gỡ , là tình mình đó , ôi duyên số đã an bài không cho tôi được nói ra khi trong lòng tôi có em , đặt tên chuyện tình của tôi em nhé chuyện một người đã đi ngang đời tôi .
Đến hôm nay , sau nhiều đêm suy tư một mình tôi mới hiểu ra trong lòng tôi có bao lỗi lầm . Một nỗi lặng thầm chỉ riêng cho ai mà cho cả ba chúng tôi . Ôi chuyện tình chia đôi trong trái tim tôi .
Một lỗi lầm chẳng thể thứ tha khi con đường yêu rẽ ngang một đường tình cũ , một đường tình mới ôi duyên số không cho tôi chọn , không cho tôi chọn cả hai .Ai có thể chọn giúp tôi , đặt tên chuyện tình của tôi em nhé ... chuyện một người đã đi ngang đời tôi ....
Một lỗi lầm không chỉ riêng cho ai mà cho cả ba chúng tôi chia đôi cuộc tình biết đâu đường về đễ chọn đời mình một lối yêu thôi Wơh...wơh.....
Đệm : Nhưng còn người yêu tôi đã đến trước em , vì rằng em đã đến sau nên ta chẵng thể có nhau , một lần gặp gỡ , là tình mình đó , ôi duyên số đã an bài ...
Không cho tôi được nói ra khi trong lòng tôi có em , đặt tên chuyện tình của tôi em nhé chuyện một người đã đi ngang đời tôi ....


*****Phạm Hoành*****