Trang nhà

vo đề

Giotlesaulllok
T2, 13/02/2006 - 22:22
Đau phải trong tôi chỉ hận sầu
Chỉ là ôm trọn 1 niềm đau
Mà sao tui vẩn yêu người ấy
Đễ khắc trong tim 1 nổi sầu

Bài bình luận

Giotlesaulllok
T3, 14/02/2006 - 18:16
  • Đau phải trong tôi chỉ hận sầu
    Chỉ là ôm trọn 1 niềm đau
    Mà sao tui vẩn yêu người ấy
    Đễ khắc trong tim 1 nổi sầu    Giotlesaullok chuc cac ban vui ve trong ngay 14\ 2