Trang nhà

What is the longest word in English?

Neo
T6, 16/12/2005 - 17:46
Hình của Neo
That's my question for you all. What is the longest world in English?
Not difficult, yes, do you know it? [IWS] [IWS] [IWS]

Bài bình luận

phamthu28
T5, 01/01/1970 - 07:00
  • Smiles ! maybe ! Không đủ 50 ký tự khà khà!
******Trên trời có ngàn vì sao******
^_* Dưới đấ t có một mình ta anh hùng *_^
Neo
T7, 03/06/2006 - 17:45
  • Hình của Neo
  • Ê cái gì mà kì vậy? Không đủ 50 kí tự là sao hả?
    Chết rồi, lại có lỗi gì rồi nè, sao lại năm 1970 ta...?